Huấn luyện chiến lược (Coaching)

Giúp tổ chức thiện nguyện của bạn “bùng nổ”

– Dành cho các tổ chức thiện nguyện hoạt động trên 5 năm

– Tổ chức hiện nguyện muốn xây dựng tổ chức của mình bền vững

– Xây dựng chiến lược giúp tổ chức thiện nguyện có thể vận hành hiệu quả và nhân bàn

– Được tham gia huấn luyện hàng tháng (2 giờ/tháng, theo hình thức gặp mặt hoặc gọi điện thoại).

– Được liên hệ với nhà huấn luyện bất kỳ lúc nào.

 

Năm 2018 chúng tôi chỉ nhận tối đa 5 tổ chức thiện nguyện or quỹ bảo trợ để coaching kế hoạch chiến lược

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.