Đặng Phương Linh

Giám đốc Hoàng Nguyễn Academy Digital Marketing

Kinh nghiệm làm việc

– Giảng viên Facebook Marketing/ Thiết kế web/ Content Marketing 5 năm tại Hoàng Nguyễn

– 5 năm với việc triển khai Internet Marketing

– 13 năm làm trong lĩnh vực CNTT

– Admin Hội doanh nghiệp Bizco Group – Bizco Matching

– Trưởng Ban truyền thông BNI Royal Chapter

– Huấn luyện Doanh nghiệp lĩnh vực Internet Marketing

Mục tiêu: Hỗ trợ Doanh nghiệp Phát triển,