Hợp tác với LOVE & FUN sẽ mang lại những lợi ích gì cho công ty của bạn?

Đối với những công ty hợp tác với LOVE & FUN thông qua chương trình kết nối chia sẻ giá trị – CSV (Creating Shared Value), những lợi ích tiềm năng sẽ là:

• Cải thiện mối quan hệ với các cổ đông, chính quyền địa phương và cộng đồng
• Gia tăng danh tiếng doanh nghiệp và nhận thức thương hiệu
• Cải thiện tiếp cận với thị trường và khách hàng
• Truyền thông tốt hơn bằng cách gắn với thương hiệu
• Cải thiện điều kiện làm việc và tính trách nhiệm của nhân viên đối với các vấn đề trẻ em

Ngoài ra còn

– Giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa công ty
– Bảo vệ quyền lợi cho người lao động
– Chống tham nhũng trong công ty
– Bảo vệ môi trường
– Tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động
– Thu hẹp khoảng cách nhân viên và lãnh đạo
– Vì lợi ích cộng đồng

Nhân viên và khách hàng hiểu chuỗi giá trị doanh nghiệp, lúc đó nhân viên và cộng đồng trở thành một chuỗi mắt xích với nhau đây là lúc xây dựng được doanh nghiệp bền vững, nhân viên ấm no.
Khi doanh nghiệp, nhân viên thịnh vượng sẽ dành nhiều thời gian cho cộng đồng hơn. Doanh nghiệp, nhân viên giúp đỡ nhiều người thì cộng đồng sẽ ủng hộ doanh nghiệp và ưu tiên lựa chọn sản phẩm doanh nghiệp đó bán ra…

Điều đó vẫn chưa đủ, doanh nghiệp của các bạn sẽ có một Liên minh hồ sơ năng lực (HSNL) về Trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội (CSR) đủ để xây dựng một niềm tự hào với nhân viên, với đối tác, và với cộng đồng quốc tế

Vì sao doanh nghiệp của bạn nên hợp tác với LOVE & FUN?

LOVE & FUN Chúng tôi đa số là những doanh nhân đã trải qua nhiều kinh nghiệm trong quản trị
Chúng tôi có những đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực:
– Chiến lược
– Sales và Marketing
– Hệ thống
– Tài chính
– Luật

LOVE & FUN Chúng tôi có những doanh nghiệp luôn đồng hành và luôn sẵn sàng hỗ trợ để cùng quý công ty xây dựng và chia sẻ giá trị cộng đồng:

– Công ty Đào tạo
– Công ty Luật
– Công ty Kiểm toán
– Công ty truyền thông
– Công ty truyền thông sự kiện
– Công ty xây dựng đội ngũ thông qua trò chơi

“DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ ĐỒNG HÀNH TẠO GIÁ TRỊ CHUNG NGAY”