Kết nối các tổ chức thiện nguyện (Connect)

Love & Fun không phải là tổ chức thiện nguyện

Chúng tôi sinh ra không gắn trên mình sứ mệnh TỔ CHỨC THIỆN NGUYỆN

Chúng tôi sinh ra với Sứ mệnh là Liên minh thiện nguyện– Với những Doanh nhân, chuyên gia, cùng các tổ chức thiện nguyện, quỹ bảo trợ quyền trẻ em Việt Nam chúng tôi xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ đồng nhất  để đa số các tổ chức thiện nguyện và quỹ bảo trợ Việt Nam có thể sử dụng trong quản trị, điều hành hoạt động và duy trì bền vững công việc của mình một cách hiệu quả nhất

Mỗi tổ chức thiện nguyện, quỹ bảo trợ quyền trẻ em Việt Nam là một “cá nhân độc nhất”

Chúng tôi đứng ra kết nối và giúp đỡ các tổ chức gần nhau hơn vì chúng tôi “trung lập”. Chúng ta tuy khác tầm nhìn nhưng cùng một sứ mệnh là “giúp đỡ” người khó hơn mình. Các tổ chức ở 63 tỉnh thành tại Việt Nam cùng ngôn ngữ, cùng công cụ hoạt động và cùng một mục tiêu chung đó là “giúp đỡ” người khó hơn mình.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.