Xây dựng công cụ quản trị (Planning)

Bạn khao khát giúp được nhiều người hơn và sức người có hạn

Các tổ chức thiện nguyện, quỹ bảo trợ của bạn đang hoạt động đang hoạt động thế nào? Nếu thiếu bạn hay người đứng đầu sẽ tiếp tục duy trì được không? Hàng năm tốc độ tăng trưởng tổ chức bạn thế nào? bạn có thống kê và đo lường hay không?

Chúng tôi những doanh nhân với nhiều năm kinh nghiệm trong quản trị sẵn sàng cùng bạn để xây dựng một kế hoạch thiện nguyện bài bản để tổ chức của bạn phát triền nhanh và giúp được nhiều người hơn

Xây dựng kế hoạch và công cụ quản trị tổ chức thiện nguyện như thế nào?

 1. Tầm nhìn
 2. Sứ mệnh
 3. Mô hình thiện nguyện
 4. Cơ cấu tổ chức
 5. Mô tả và nhiệm vụ
 6. Lịch sử tổ chức
 7. Điểm khác biệt
 8. Đối tượng tiếp cận
 9. Các nhân tố thành công
 10. Mục tiêu
 11. Truyền thông
 12. Kêu gọi tài trợ
 13. Giá thành đầu vào
 14. Luật
 15. Kế hoạch tài chính
 16. Kế hoạch hành động
 17. Báo cáo kết quả hoạt động
 18. Quảng bá sau chiến dịch
 19. Lòng biết ơn
 20. Chẩn đoán toàn diện
 21. Cải tiến
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.